CISTELLA

Enviament
Passar per caixa per calcular el cost d'enviament i acabar la compra

Total de la cistella

Subtotal 0,00
Total 0,00

Avís legal

L'informem que el responsable d'aquest lloc web és:

DENOMINACIÓ: WELTHY MEALS, S.L.
C.I.F.: B67450809
DOMICILIO:Passeig Sant Gervasio 28, local, 08022 Barcelona
EMAIL DPO: admin@welthy.es
TELÈFON DE CONTACTE:930 00 53 56
INSCRIPCIÓ REGISTRE MERCANTIL: Registre Mercantil de Barcelona tom 46.942, Foli 195, Full 535.928.

WELTHY MEALS, S.L. està inscrita en el REMAB (Registre d'Establiments d'Alimentació Minorista de Barcelona).

Aquest nom de domini no es pot utilitzar en relació amb altres continguts, productes o serveis que no siguin propietat de l'Entitat o de qualsevol manera que puguin causar confusió entre els usuaris finals o desacreditar l'Entitat.